RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovori su bitan izvor prava i obveza stranaka, pa je važan trenutak kada se smatra da je ugovor sklopljen, odnosno zaključen. Naime, sklapanje ugovora je voljni, namjerni akt određenih ugovornih strana da svojim suglasnim izjavama volje sačine određeni ugovor, stoga je on sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima toga ugovora.

U ovom članku se analiziraju odredbe o sklapanju ugovora, te vremenu i mjestu njegova nastanka, u skladu s novim Zakonom o obveznim odnosima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)