RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2005
  • Članak:Ovrha i porezi
  • Stranica:46.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

U sudskom i javnobilježničkom osiguranju naplate tražbine prije dospijeća dolazi do prijenosa vlasništva na stvarima i prijenosa prava. Pritom bi se mogle pojaviti dvojbe o tome dolazi li kod prijenosa i povrata do nastanka porezne obveze? Daljnje je pitanje kad predlagatelj osiguranja postaje punopravni vlasnik stvari ili imatelj prava, te tko je obvezan obračunati i platiti porez? Koji porez, u kojem roku, koje su zadaće i obveze javnog bilježnika, na ta i druga pitanja pokušat ćemo dati odgovore u ovome članku.

U ovom članku ne objašnjavaju se postupci ovrhe propisani za prisilnu naplatu poreza i drugih javnih davanja prema Općem poreznom zakonu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)