RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Praćenjem dnevnih prijava potrošača uočena je visoka razina kršenja dobrih poslovnih običaja kao i zakona kojima su uređena prava potrošača. Primjedbe i prijave potrošača uglavnom su se odnosile na neisticanje ili nepravilno isticanje cijena čime su povrijeđene odredbe Zakona o zaštiti potrošača, te nepriznavanje reklamacije (najčešće kršenje odredbe čl. 488. Zakona o obveznim odnosima, kojim je propisano pravo kupca da prema vlastitom izboru može od trgovca tražiti ispunjenje ugovora odnosno, otklanjanje nedostatka ili zamjenu za ispravan proizvod, sniženje cijene, raskid ugovora ili naknadu štete u slučaju nedostatka na prodanom proizvodu). Više o tome u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)