Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja (Upisnik mobilijarne hipoteke)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja (Upisnik mobilijarne hipoteke)
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Do donošenja Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima u nas nije postojala javna evidencija pokretnina i drugih imovinskih prava na kojima su osnovana osiguranja vjerovnika bilo ona koja se provode u postupku ovrhe (osim u ovršnim spisima tijela koja provode ovrhu) bilo ona u postupku osiguranja prema Ovršnom zakonu.

Osnivanje Upisnika i javnobilježničkih osiguranja tražbina ili kraće Upisnika mobilijarne hipoteke* i na svim ostalim pokretnim stvarima i pravima omogućuje da se one tretiraju i konačno dobivaju ono značenje koje za nekretnine imaju zemljišne knjige.

Drugim riječima, ono što su zemljišne knjige u praksi za nekretnine, to bi Upisnik mobilijarne hipoteke trebao značiti za pokretnine. Nakon osnivanja Upisnika mobilijarne hipoteke dosadašnje objavljivanje oglasa u "Narodnim novinama" neće više biti potrebno. Objavljivanje oglasa je i bilo propisano kao palijativni nadomjestak za nepostojanje učinkovitijeg načina postizanja potrebnog publiciteta sudskog i javnobilježničkog založnopravnog osiguranja i osiguranja prijenosom vlasništva i prava na pokretninama i pravima.

Hashtags: