Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Sažetak:
Svrha ovoga članka je ukazati na temeljne odrednice zajedničkog vlasništva, osobito u odnosu na suvlasništvo, te razmotriti pravno i praktično značenje ovoga instituta. Kako bi se to moglo ostvariti razmatraju se dvojbe pojmovnoga artikuliranja zajedničkog vlasništva, usporednopravna rješenja, slučajevi zajedničkog vlasništva prije i u našem pozitivnom pravu, a sve radi pokušaja određivanja značenja i smisla postojanja zajedničkog vlasništva u našem stvarnopravnom uređenju. Osnovno pitanje koje se postavlja jest treba li nam uopće institut zajedničkog vlasništva ili bi bilo bolje da postoji samo suvlasništvo.

U uvodnom dijelu članka analiziraju se povijesni oblici zajedničkog vlasništva u svijetu i u nas. Definicija pojma zajedničko vlasništvo razlikuje se od autora do autora, ali svi uviđaju glavne razlike u odnosu na suvlasništvo. Temeljna su obilježja zajedničkog vlasništva da može postojati samo na nepodijeljenoj stvari, odnosno podrazumijeva najmanje dva vlasnika-zajedničara te udjele koji nisu određeni, ali su odredivi, a u našem se stvarnom pravu definira kao poseban oblik vlasništva više osoba na nepodijeljenoj stvari pri čemu njihovi udjeli nisu određeni, ali su odredivi.

U nas se zajedničko vlasništvo javlja u nasljedničkoj zajednici, kod ugovora o ortaštvu i kod zajedničke pričuve, pa s obzirom na to da više ne postoji zajednička imovina bračnih drugova kao oblik zajedničkog vlasništva značajno je umanjeno praktično značenje ovoga instituta, dok je njegovo pravno značenje danas bitno umanjeno i postavlja se pitanje je li uopće potrebno. Čini se da bi primjena suvlasništva u svim postojećim slučajevima zajedničkog vlasništva bila moguća te bi ono moglo zamijeniti zajedničko vlasništvo.

Hashtags: