Potrošački ugovori na Internetu

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Potrošački ugovori na Internetu
Stranica:
36.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
Josip ŠTAJFER, dipl. iur.
Sažetak:
Autori u ovome članku razmatraju institut elektroničke trgovine i pitanja vezana uz sklapanje pravnih poslova putem Interneta. Zapravo uporabom nove tehnologije ne mijenja se pravna bit poslovanja - osnovni elementi pravnog posla, pravila o postizanju suglasnosti volja ugovornih strana i dr. ostaju nepromijenjeni. Elektronički ugovor nije neka posebna vrsta ugovora, nego samo način na koji je taj ugovor sklopljen. Isti pravni učinci nastaju kod valjanog ugovora iste vrste neovisno o tome jesu li strane ugovora pri svom očitovanju volje rabile računala i računalne mreže ili druga sredstva.
Hashtags: