Prikaz Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Prikaz Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Aleksandra ANTOLIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Poseban učinak Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, koji se sastoji od 29 članaka, ima u odnosu na položaj hrvatskih umirovljenika koji su prava s naslova mirovinskog osiguranja stekli u Republici Sloveniji. Naime, u skladu s odredbama Ugovora pravo oporezivanja mirovina hrvatskih građana ostvarenih u Republici Sloveniji ima Republika Hrvatska kao država njihova prebivališta. To znači, da mirovine hrvatskih građana ostvarene u Republici Sloveniji više neće podlijegati plaćanju poreza u Republici Sloveniji.

U nastavku dajemo prikaz glavnih odrednica spomenutog Ugovora.

Hashtags: