RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 12.2005
  • Članak:Upravne pristojbe
  • Stranica:55.
  • Autor/i:Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

Osim u Zakonu o upravnim pristojbama odredbe o plaćanju upravnih pristojbi, odnosno odredbe o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi, sadržane su i u nekim posebnim propisima: Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, Zakonu o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

U nastavku članka dan je prikaz temeljnih odredaba Zakona kao i posebnih propisa kojima se uređuje plaćanje upravnih pristojba, a koji mogu poslužiti kao pomoć u primjeni propisa o upravnim pristojbama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)