Upravne pristojbe

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Upravne pristojbe
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osim u Zakonu o upravnim pristojbama odredbe o plaćanju upravnih pristojbi, odnosno odredbe o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi, sadržane su i u nekim posebnim propisima: Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, Zakonu o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

U nastavku članka dan je prikaz temeljnih odredaba Zakona kao i posebnih propisa kojima se uređuje plaćanje upravnih pristojba, a koji mogu poslužiti kao pomoć u primjeni propisa o upravnim pristojbama.

Hashtags: