Značajne novosti u izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Značajne novosti u izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom članku prikazujemo najvažnije izmjene i dopune Zakona o Državnom inspektoratu koje se odnose na djelokrug i ustrojstvo Inspektorata te ukidanje obveza proizvođača i uvoznika sa sjedištem u jednoj od zemalja članica EU da moraju za istovrsne proizvode za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći, nakon što su ga pribavili, ponovno ga pribavljati pri drugom i svakom daljnjem stavljanju u promet. Isto tako razmatramo dvije bitne izmjene i dopune Zakona kojima su stvoreni preduvjeti za učinkovito djelovanje inspektora u suzbijanju svih oblika sive ekonomije, a to su obveza prekršajnih sudova da o zahtjevu inspektora za izdavanjem naloga za pretres stana odluče u hitnom postupku i to najkasnije u roku 24 sata od zaprimanja zahtjeva te nadležnost inspektora da u skraćenom upravnom postupku može zabraniti obavljanje djelatnosti za koju nije izdano odobrenje, ili se obavlja s pomoću nezakonito zaposlenih radnika.

Napominjemo da se Državni inspektorat određuje kao središnje tijelo državne uprave s položajem upravne organizacije koja obavlja poslove inspekcijskog nadzora u zakonom određenim upravnim područjima.

Hashtags: