RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Da bi spriječilo izbjegavanje plaćanja poreza na kamate gospodarskih subjekata fizičkih osoba unutar EU, što je već postala praksa u državama članicama EU koje su ovladale tehnikom prebacivanja kapitala u druge države, Vijeće EU usvojilo je Smjernicu kojom se uređuje porezni tretman isplaćenih kamata stavljanjem na raspolaganje prekograničnih kontrolnih priopćenja o visini isplaćenih kamata strancima, državi njihova prebivališta.

S obzirom na već započete pregovore oko pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, za Hrvatsku se nameće potreba razmišljanja o skoroj ugradnji odredaba Smjernice u njezino zakonodavstvo. U tom smislu objavljujemo ovaj članak da bismo naše čitatelje pravodobno upoznali s tom problematikom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)