Posebnosti godišnjeg obračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2005
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U svezi s obavljanjem cjelokupne poslovne aktivnosti, u trgovačkim poduzećima tijekom obračunskog razdoblja javljale su se različite vrste troškova. S motrišta njihova knjiženja i utjecaja na rezultat poslovanja obračunskog razdoblja u kojemu su nastali, ukupne troškove treba podijeliti na troškove zaliha ("uskladištive troškove") i troškove razdoblja.

Troškovi zaliha koji se oblikuju pri nabavi odnosno uskladištenju trgovačke robe povećavaju vrijednost kratkotrajne imovine trgovačkog društva i prikazuju se kao bilančna čest, za razliku od troškova razdoblja koji nastaju u svezi s cjelokupnim gospodarskim aktivnostima poduzetnika.

O pojedinim prirodnim vrstama troškova bilo je riječi o prethodna tri broja našeg časopisa, pri čemu posebno izdvajamo članak o kontrolno-analitičkim postupcima u pripremi financijskih izvješća za 2004. godinu koji je objavljen u RRiF-u br. 12/04.

Hashtags: