I. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2005. (Obrazac PD)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
I. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2005. (Obrazac PD)
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
 1. Pristup
 2. Tko je obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
 3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
 4. Što se predaje poreznoj upravi i do kada
 5. Za koje se razdoblje utvrđuje porez na dobitak
 6. Prelazak oporezivanja s poreza na dohodak na porez na dobitak
 7. Stopa poreza na dobitak
 8. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak - Obrazac PD
 9. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka tekuće godine
 10. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2005.
 11. Izjava o više uplaćenom porezu na dobitak
 12. Još nekoliko varijanti za sastavljanje Obrasca PD
Hashtags: