II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Tijek aktivnosti pri izradi godišnjeg obračuna
  3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka za 2005.
  4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
  5. Zaključna knjiženja u Razredu 7 i utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
  6. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
Hashtags: