III. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
III. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Srednje veliki i veliki poduzetnici sastavljaju Račun dobitka i gubitka čije su pozicije propisane čl. 18. st. 1. Zakona o računovodstvu. U odnosu na male poduzetnike, ova proširena shema sadrži daleko veći broj pozicija koje detaljnije raščlanjuju pojedine vrste prihoda, rashoda i financijski rezultat. U praktičnom primjeru izrade Računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike koristimo RRiF-ovu tiskanicu pod oznakom RV koja u stupcu 2 navodi skupine računa i osnovne račune prema RRiF-ovom računskom planu koji se odnose na pojedinu poziciju Računa dobitka i gubitka. Namijenjena je za interno i eksterno izvješćivanje.
Hashtags: