IV. Sastavljanje Bilance za srednje velike i velike poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
IV. Sastavljanje Bilance za srednje velike i velike poduzetnike
Stranica:
108.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
  • Dugotrajna imovina (stalna sredstva)
  • Kratkotrajna imovina
  • Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
  • Gubitak iznad visine kapitala
  • Ukupna aktiva
  • Izvanbilančni zapisi
Hashtags: