Novosti u području revizijskog izvješćivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Novosti u području revizijskog izvješćivanja
Stranica:
167.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Meta DUHOVNIK
Sažetak:
Nova smjernica Europskog parlamenta i vijeća o zakonom propisanoj reviziji godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih izvješća predviđa da će u obavljanju zakonom propisane revizije biti obvezatna uporaba Međunarodnih revizijskih standarda te s njima povezanih standarda i stajališta. Stoga se Odbor za Međunarodne revizijske standarde i davanje uvjerenja (International Auditing and Assurance Standards Board, dalje: IAASB) pri Međunarodnom savezu računovodstvenih stručnjaka (International Federation of Accountants, dalje: IFAC) odlučio, posebice na poticaj članica Europske Unije, za temeljitu obnovu Međunarodnih revizijskih standarda. Bitne promjene na tom području vidjeli smo već u priručniku IFAC, izdanom 2004. godine, a značajne novosti mogu se naći i u priručniku IFAC, izdanom 2005. godine.

U ovom ću članku pokušati objasniti kako promjene revizijskih standarda utječu na određivanje namjene i opća načela revizije financijskih izvješća. Predstavit ću, prije svega, promjene na području revizorskog izvješćivanja o reviziji financijskih izvješća.

Hashtags: