Ročnice (forwardi) u zaštiti od tečajnog rizika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Ročnice (forwardi) u zaštiti od tečajnog rizika
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Tomislav ŠTIMAC, dipl. oec.
Sažetak:
Malo koja kompanija nije izvrgnuta riziku promjene tečaja jer je on sastavni dio poslovnog okruženja bilo da je riječ o tražbinama u stranoj valuti, obvezama prema inodobavljačima ili kreditima s valutnim klauzulama.

Aktivno upravljanje tečajnim rizikom omogućuje kompaniji usredotočenje na osnovnu djelatnost, smanjujući utjecaj promjene tečaja na dobitak kompanije. U članku se opisuju modeli financijske zaštite za pojedine poslovne situacije.

Hashtags: