Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2006.
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U članku se razmatra obveza plaćanja članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori. Osim već uobičajenih elemenata u Odluci za 2006. godinu utvrđeno je i razvrstavanje u nove skupine obveznika. Za obveze prema Hrvatskoj gospodarskoj komori ne podnosi se godišnje izvješće o obračunanoj obvezi.

U članku se ukazuje i na neke nedosljednosti i nedorečenosti u Odluci i Naredbi za uplatne račune.

Hashtags: