Nova Naredba o računima za uplatu prihoda proračuna u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Nova Naredba o računima za uplatu prihoda proračuna u 2006.
Stranica:
180.
Autor/i:
Autori: Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Naredbom o načinu uplate prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2006. (dalje: Naredba) propisani su računi za uplatu javnih prihoda.

Krajem svake tekuće godine, ministar financija donosi novu naredbu koja se primjenjuje od 1. siječnja sljedeće godine.

Naredba za 2006. donesena je u prosincu 2005. i objavljena je u Narodnim novinama, br. 154/05. od 29. prosinca. O bitnim novostima pišemo u nastavku.

Hashtags: