Nova izvješća za uvoznike i proizvođače kave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Nova izvješća za uvoznike i proizvođače kave
Stranica:
201.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovome članku daju se novosti vezane uz izvještaje za kavu, donesene u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (Nar. nov., br. 155/05. – dalje: Izmjene i dopune Pravilnika o kavi), a koje porezni obveznici i obveznici označavanja kave, koji kavu stavljaju u promet na carinsko područje RH, su obvezni dostaviti nadležnoj carinarnici. Potrebno je naglasiti da mjesečno izvješće za prosinac 2005. obveznici podnose na obrascima koji su bili propisani prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna Pravilnika o kavi.
Hashtags: