Popunjavanje novog Obrasca PDV

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Popunjavanje novog Obrasca PDV
Stranica:
222.
Autor/i:
Autor: Gordana MARIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 153/05.) koje se primjenjuju od 1. siječnja 2006. propisane su nove knjige U-RA i I-RA te novi obrazac PDV. O tome su u našem časopisu RRiF br. 12/05. str. 157. dani iscrpni naputci pa ih ovdje ne ponavljamo.

Prvo sastavljanje novoga obrasca PDV je za siječanj 2006. i predaje se u Poreznu upravu tijekom veljače 2006. Tromjesečni obveznici PDV-a to će učiniti tijekom travnja 2006.

U ovom članku objašnjava se unošenje i popunjavanje podataka u pojedine pozicije novog obrasca PDV. O tome piše naša suradnica iz Ministarstva financija.

Hashtags: