Nova osnovica za PDV na kamate

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Nova osnovica za PDV na kamate
Stranica:
225.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U obračunu kamata na zajmove što ih odobravaju poduzetnici – obveznici poreza na dodanu vrijednost drugim trgovačkim društvima, pravnim i fizičkim osobama, bili su obvezni do kraja 2005. primjenjivati minimalnu osnovicu za obračun PDV-a od 6% godišnje ako je bila ugovorena niža kamata.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 153/05.), od 1. siječnja 2006. ta je osnovica snižena na 4% godišnje. O tome i o drugim pitanjima koja se mogu pojaviti pri obračunu ove obveze, pišemo u ovom članku.

Hashtags: