Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala kod samostalnih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala kod samostalnih djelatnosti
Stranica:
228.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Evidentiranje nabave i utroška reprodukcijskog, potrošnog i ostalog materijala, nije novost kod samostalnih obrtničkih djelatnosti. I prije je propisima zahtijevano osiguranje podataka o međuovisnosti primitaka i izdataka samostalnih djelatnosti, no ništa više. Sada je (od 11. kolovoza 2005.), Pravilnikom o porezu na dohodak točno određeno na koga se obveza vođenja evidencija odnosi te koje elemente treba sadržavati. Oblik evidencije nije propisan niti sada, pa obrtničke djelatnosti mogu slobodno ustrojiti evidencije prema svojim potrebama, uz uvjet da sadrže najmanje one elemente koji su propisni. Držimo da te potrebe zadovoljavaju i »stare« KRM kartice, a primjer dajemo u nastavku.
Hashtags: