Upravljanje rizikom kamatne stope u bankama (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Upravljanje rizikom kamatne stope u bankama (II. dio)
Stranica:
238.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Sažetak:
Temeljni cilj svake banke je trajno ostvarivati profitabilno poslovanje uz prihvatljiv rizik, što znači, ni u kojem trenutku ne ugroziti likvidnost poslovanja, sigurnost i stabilnost banke. Upravljačke odluke, bez obzira na to odnose li se na plasmane ili izvore sredstava, trebaju biti usklađene i podređene ostvarenju temeljnih ciljeva poslovanja banke. Aktivu i pasivu treba promatrati kao zajednički i ukupan bankarski portfelj imovine i obveza koji pridonosi profitabilnosti poslovanja banke.
Hashtags: