Utvrđivanje prava na doplatak za djecu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Utvrđivanje prava na doplatak za djecu
Stranica:
247.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili korisnik doplatka za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na dječji doplatak stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka svih članova kućanstva korisnika dječjeg doplatka, te o broju djece.

Sredstva za financiranje doplatka za djecu osiguravaju se u državnom proračunu, a isplaćuju se mjesečno, i to u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Pravo i visinu doplatku za djecu uređuje Zakon o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01., dalje: Zakon), a o tome pišemo u ovom članku.

Hashtags: