Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2006. godinu
  3. Upravljanje državnom imovinom i dugovima
  4. Poticajne mjere u gospodarstvu
  5. Korištenje namjenskih prihoda, primitaka i donacija
  6. Odgoda primjene nekih članaka Zakona o proračunu
  7. Odgoda naplate poreza i doprinosa
  8. Kaznene odredbe
Hashtags: