Uplata namjenskih prihoda u Državni proračun u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Uplata namjenskih prihoda u Državni proračun u 2006.
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Namjenski prihodi i uplata u proračun
  3. Uloga Naredbe o uplatnim računima
  4. Pomoći
  5. Donacije
  6. Vlastiti prihodi
  7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Hashtags: