Promjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Promjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Sanja DUSPARA, dipl. iur.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Decentralizacija poslova i jačanje nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te uvođenje nove jedinice lokalne samouprave – velikog grada
  3. Ujednačavanje unutarnjeg ustroja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  4. Izvršna tijela
  5. Status pročelnika
  6. Institut nepovjerenja i povjerenja općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu
  7. Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  8. Stručno osposobljavanje i osnivanje ustanove za edukaciju lokalnih dužnosnika i službenika
  9. Nadzor nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  10. Zaključak
Hashtags: