Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – tumačenja Komisije za praćenje i tumačenje ugovora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – tumačenja Komisije za praćenje i tumačenje ugovora
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Nenad VUKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
 1. Pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane
 2. Pasivno dežurstvo
 3. Pravo na otpremninu kod odlaska u mirovinu
 4. Naknada troškova prijevoza na službenom putu
 5. Pravo na naknadu troškova prijevoza u mjestu stanovanja gdje nije organiziran mjesni prijevoz do stanice međumjesnog prijevoza
 6. Pravo roditelja, posvojitelja ili skrbnika djeteta s invaliditetom na tri dana godišnjeg odmora
 7. Računanje godina radnog staža u državnim tijelima za uvećanje koeficijenta složenosti poslova
 8. Plaćeni dopust za polaganje državnog stručnog ispita
 9. Pravo na pomoć u slučaju bolovanja duljeg od 90 dana nakon prestanka državne službe, odnosno radnog odnosa
 10. Što se smatra pod pojmom obitelj u smislu prava na naknadu za odvojeni život od obitelji
 11. Što se smatra pod pojmom mjesta rada
 12. Što se smatra sjedištem tijela državne vlasti
 13. Pravo vozača na dnevnicu i dodatke na osnovnu plaću za vrijeme službenog puta
 14. Smatra li se upućivanje na seminar službenim putem
Hashtags: