Nova visina osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Nova visina osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna
  3. Primjena odluke
Hashtags: