Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
77.
Autor/i:
Sažetak:
  Prodaja ulja za loženje izravno kupcima vlastitom cisternom
 • Poseban porez na miješana alkoholna pića
 • Poseban porez na naftne derivate, na gubitke u transportu
 • Opskrba organizacija UN i diplomatsko-konzularnih predstavništava naftnim derivatima, povrat plaćenog posebnog poreza
 • Uzorci alkoholnog pića uzeti pri uvozu
 • Porezno priznati skladišni gubitak u alkohola
 • Posebni porez na zrakoplove
 • Prodaja ulja za loženje (EL i LS) izravno
 • Predmet oporezivanja i porezni obveznik
 • Posebni porez na naftne derivate, gubitak zbog prometne nesreće
 • Obračun i plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića koja se proizvodi u RH
Hashtags: