Javno priopćavanje

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Javno priopćavanje
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Objava informacije – naknada štete (čl. 26. ZOJP-a)
  • Sadržaj ispravka informacije (čl. 34. ZOJP-a)
Hashtags: