RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porezni status uvoznih instant čajeva
  • Postupanje pri donošenju rješenja o oslobađanju od plaćanja posebnog poreza na plovila, koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti
  • Poseban porez na plovila koja se uvoze za vlastite potrebe i plovila koja se uvoze putem trgovca
  • Posebni porez na vozila za sve terene (ATV)
  • Posebni porez na plovila koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)