RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Odricanje od mirovinskog staža koji nije pokriven uplatom, te zastara potraživanja i mogućnost otpisa duga zbog zastare, uz brisanje odgovarajućeg razdoblja staža osiguranja
  • Način obračuna bolovanja obrtnika
  • Zastara potraživanja po osnovi obveze uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje obrtnika uz poziv na odredbe čl. 82. Zakona o doprinosima za obvezno osiguranje (Nar. nov., br. 147/02.) kojima je uređeno pitanje zastare potraživanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)