RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Ugovor o radu na određeno vrijeme - početak računanja roka
 • Sklapanje ugovora o radu i neotpočinjanje rada radnika na ugovoreni dan
 • Pravilnik o radu - stavljanje izvan snage
 • Rad u inozemstvu - istek radne vize
 • Neplaćeni dopust
 • Ovlast za potpisivanje odluke o otkazu
 • Obrtnici u trgovini - primjena kolektivnih ugovora
 • Promet nekretnina i porezne obveze
 • Naknada štete nastale zakašnjenjem u ispunjenju novčane obveze
 • Pravni položaj najmoprimca i zakupca nakon prodaje nekretnine u ovršnom postupku
 • Sudska nagodba i izjavljivanje žalbe
 • Opoziv i sužavanje punomoći
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)