RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porezni status praškastih pripravaka od samljevenog ječma sa ili bez instant kave
  • Neoznačena kava obilježavajućim markicama na skladištu trgovca na malo na dan 1. listopada 2005.
  • Označavanje kave obilježavajućim markicama
  • Obilježavanje kave obilježavajućim markicama i vođenje evidencija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)