RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova zaposlenika u upravnom tijelu grada
  • Radni staž službenika i namještenika korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
  • Otkaz službeniku upravnog tijela grada kojem je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad
  • Produljenje vježbeničkog staža zbog dugotrajnog bolovanja
  • Priznavanje državnog stručnog ispita za položeni stručni ispit ovlaštenog carinskog zastupnika
  • Sklapanje sporazuma o preraspodjeli radnog vremena
  • Raspored službenika na radna mjesta u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)