RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Upis u registar dionica (čl. 226. ZTD-a)
  • Zastupanje dioničkog društva (čl. 241. ZTD-a)
  • Pravo vođenja poslova ovisnog društva (čl. 493. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)