RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2005
  • Članak:Porezno pravo
  • Stranica:116.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Što se smatra kućom za odmor (čl. 37. ZOFJLIPS)
  • Brisanje tvrtke iz trgovačkog registra i obveza plaćanja poreza na tvrtku (čl. 42. ZOFJLIPS)
  • Dostava rješenja poreznom obvezniku kad nije obavijestio porezno tijelo o promjeni prebivališta ili stana (čl. 96. ZUP-a)
  • Stjecanje vlasništva dosjelošću i plaćanje poreza na promet nekretnina (čl. 4. ZOPNPN)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)