RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.2005
  • Članak:Porez na dohodak
  • Stranica:124.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Dugovne kamate kod zajma za nabavu ili izgradnju neke zgrade koja se djelomično iznajmljuje a djelomično koristi za iznajmljivanje ili davanje u zakup
  • Izvanredno opterećenje - troškovi vozila 100%-tnog invalida - troškovi taksija kao izvanredno opterećenje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)