RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Neplaćeni dopust
 • Godišnji odmor i bolovanje
 • Refundacija doprinosa za mirovinsko osiguranje
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu i otkaz
 • Porez na promet nekretnina
 • PDV i priznavanje pretporeza
 • PDV i porez na dohodak
 • Isprave koje prate robu pri izvozu i uvozu
 • Predugovor o kupoprodaji zemljišta i dokaz o pravu gradnje
 • Prodaja i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 • Obavljanje zajedničkog obrta
 • Prijeboj međusobnih poreznih dugova
 • Opseg jamčeve odgovornosti prema novom Zakonu o obveznim odnosima
 • Licencija za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta
 • Isprava koju je potrebno ispostaviti kod prodaje nekretnine
 • Unos nekretnine u trgovačko društvo

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)