RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Uvoz voćnih baza od strane trgovca repromaterijala
  • Povrat neodgovarajuće robe - kave u inozemstvo
  • Poseban porez na bezalkoholna pića u graditeljstvu
  • Plaćanje posebnog poreza kod uništenja voćnih koncentrata za proizvodnju bezalkoholnog pića pod sanitarnim nadzorom
  • Porezni status "Jacobs IcePresso", pripremljenog napitka na osnovi ekstrakta kave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)