Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:
    Uvoz voćnih baza od strane trgovca repromaterijala
  • Povrat neodgovarajuće robe - kave u inozemstvo
  • Poseban porez na bezalkoholna pića u graditeljstvu
  • Plaćanje posebnog poreza kod uništenja voćnih koncentrata za proizvodnju bezalkoholnog pića pod sanitarnim nadzorom
  • Porezni status "Jacobs IcePresso", pripremljenog napitka na osnovi ekstrakta kave
Hashtags: