RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Dokumentacija nužna za izdavanje dozvole (lokacijske i građevne) i izrada elaborata etažiranja
  • Naplata posebne upravne pristojbe u slučaju izmjena tijekom građenja
  • Provedba dokumenata prostornog uređenja u zaštićenom obalnom području
  • Izdavanje lokacijske dozvole radi parcelacije (denacionaliziranog) zemljišta
  • Pristupni put kao uvjet za izdavanje građevinske dozvole

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)