Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:
    Dokumentacija nužna za izdavanje dozvole (lokacijske i građevne) i izrada elaborata etažiranja
  • Naplata posebne upravne pristojbe u slučaju izmjena tijekom građenja
  • Provedba dokumenata prostornog uređenja u zaštićenom obalnom području
  • Izdavanje lokacijske dozvole radi parcelacije (denacionaliziranog) zemljišta
  • Pristupni put kao uvjet za izdavanje građevinske dozvole
Hashtags: