Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Odgovornost članova uprave za štetu (čl. 252. ZTD-a)
Hashtags: