Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Radno pravo
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Donošenje pravilnika o radu (čl. 124. ZR-a)
Hashtags: