Pomorsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Pomorsko pravo
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:
    Usluga priveza broda - oblik ugovora
Hashtags: