Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
110.
Autor/i:
Sažetak:
    Donošenje novog zakona ili izmjena postojećeg i obnova postupka (čl. 249. ZUP-a)
  • Obnova postupka (čl. 249. ZUP-a)
  • Obveza navođenja zakonskih razloga za obnovu postupka (čl. 257. ZUP-a)
  • Natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu grada (čl. 30. st. 1. toč. 5. ZUS-a)
Hashtags: